top of page

У підручнику представлено провідні теоретичні основи медичної фізіо- логії відповідно до навчальної програми дисципліни фізіологія. Створюючи даний підручник ми прагнули включити як класичні відомості з різних галу- зей медицини, так і новітню інформацію, використовуючи іноземні дже- рела та електронну базу даних медичних і біологічних публікацій PubMed за останні 10 років. Розділи написані викладачами кафедри фізіології, медичної біології та біологічної фізики Київського медичного університету, які мають багаторічний досвід викладання фізіології та є експертами у своїх галузях. Ми обрали матеріал, який важливий для студентів, і виклали його у стислій, нескладній та зрозумілій формі. Ми навмисно уникали обговорення лабо-раторних методів дослідження та історичного матеріалу. Медична фізіоло- гія для студентів забезпечує ретельний виклад тексту таким способом, що студенти медичного та стоматологічного факультетів могли легко опрацю- вати навчальний план протягом першого семестру навчання, а також знайти відповідний матеріал під час підготовки до підсумкового іспиту з фізіоло- гії. Текст про основні та прикладні аспекти фізіології людини вміло поєдна-ний, щоб студенти могли застосовувати свої знання в клінічних ситуаціях.Тематика різних систем поділена на шість розділів, і кожен розділ поділено на глави. Різні рівні заголовків, підзаголовків, жирний шрифт та курсив в тексті допоможуть швидко переглянути тему. Щоб ще більше підкреслити зро- зумілість підручника, кожен розділ представлений у різному кольоровому фор- маті. Текст ілюстрований великою кількістю малюнків, які містять узгоджену схему. Червоний колір використовується для позначення побудливого ефекту, тоді як синій означає інгібуючий ефект. Узгоджена колірна схема також викори- стовується для зображення транспортних систем. Наприклад- пори та канали сині, активні транспортери червоні, полегшений транспорт – фіолетовий, клі- тинні хімічні рецептори – зелені, ко- та контртранспортери – помаранчеві та напругозалежні транспортери – жовті, що додає рівень повчальності фігури.Висловлюємо подяку Всеукраїнській асоціації функціональ- ної медицини та медичному центру Palamarchuk rehabilitation, за знач- ний внесок у створенні клінічних аспектів; рецензентам, які ретель- но оцінювали підручник на точність, ясність і актуальність змісту.

 

А.Л. Паламарчук /к.мед.н., доцент, завідувач кафедри Фізіології КМУ/ Д.В. Шестеріна /аспірант, викладач кафедри Фізіології КМУ/

Mедична Фізіологія

4 000,00₴Price
    bottom of page