top of page
t copy.png

  Медична Реабілітація для нас є надважливим способом самовираження завдяки якій ми намагаємось реабілітувати та розвивати людські здібності, навчати і надихати людей,  застосовуючи власні уміння, знання, наші фундаментальні професійні, духовні та культурні цінності.

 

  Вперше в своїй новітній історії ми створили дану сторінку, щоб Ви змогли підтримати нас. 

 

  Але реальність така, що внаслідок війни, мільйони сімей в Україні потребують захисту і допомоги. Ресурсів мало. Захист місцевого цивільного населення багато в чому залежить від людей які самоорганізовуються і створюють формування територіальної самооборони. Даним зверненням ми відкриваємо збір коштів для придбання обладнання (військового тепловізору), для однієї з громади Київської області Білоцерківського району. 

 

  Також ми звертаємось до Вас, підтримати трьох наших молодих наукових співробітників які на даний час знаходяться у волонтерських об’єднаннях і тимчасово позбулись змоги продовжувати свою медичну університетську педагогічну діяльність. Для нас важливо підтримати дану молодь, щоб в майбутньому, ми впевнені, створити команду професійних медичних працівників, які будуть відбудовувати Україну. 

 

  Щоб зберегти Вашу довіру до нас, ми зобов’язуємося не тільки звітувати про збір коштів, але і наочно показувати Вам як вони будуть реалізовані. 

 

  Кожна пожертва впливає на життя нашої спільноти!

  Medical rehabilitation for us is a crucial way of self-expression due to our desire to rehabilitate and develop human abilities, learn and inspire people using our own skills, knowledge, our fundamental professional, spiritual, and cultural values.

 

  As of first, this page was created so you can support us. But the reality is that as a result of the war, millions of families in Ukraine need help and assistance. There are limited resources. The protection of the local civilian population largely depends on people who self-organize and create the formation of territorial self-defense. With this in mind, we are opening a fundraiser to purchase equipment (military thermal imager) for a community protection service in the Kyiv region of the Bila Tserkva district.

 

  We also appeal to you to support three of our young researchers, who are currently in voluntary associations and have temporarily lost the opportunity to continue their medical university pedagogical activities. It is important for us to support these young people, and then, we are sure, create a team of professional medical workers who will rebuild Ukraine.

  To maintain your trust in us, not only are we going to report on fundraising, but we are also going to show you how it will be implemented.

 

  Every donation has an impact on the life of our community!

palamarchuk-rehabilitation_edited.png
bottom of page